facebook
tel. kom. 603-884-301
fax 32 738 44 34
e-mal: biuro@sand-tlumaczenia.pl
Cennik

 

Cena każdego zlecenia jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju tekstu, terminu realizacji oraz objętości tekstu.

 

Wycena tekstu przeznaczonego do tłumaczenia jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia Zamówienia.

 

Sposób ustalania objętości tekstu do tłumaczenia:

  • Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne  - są to tłumaczenia, które nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1600 znaków wraz ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi, znakami specjalnymi itp.

 

  • Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) – są to tłumaczenia wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi, znakami specjalnymi itp. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).


 

Każda rozpoczęta strona tłumaczenia  zwykłego oraz uwierzytelnionego jest liczona jako cała.